Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uzavřelo tříleté vyjednávání s Evropskou komisí o Dohodě o partnerství, která vymezuje nastavení EU fondů pro programové období 2014-2020. Oficiální schválení Dohody o partnerství ze strany Evropské komise se uskutečnilo 26. srpna 2014. Současně začalo vyjednávání o jednotlivých operačních programech, které umožní čerpat prostředky ve výši cca 600 mld. Kč. První […]

Více

Dotace na zateplení firemních objektů v letech 2014-2020.

Dotace na zateplení firemních objektů v letech 2014-2020.

Jak vyplývá ze schválených dokumentů plánuje MPO ČR pokračovat v dotacích na zateplování podnikatelských objektů i v letech 2014 -2020. Navazuje tak na program, který byl realizován v letech 2017 – 2013 pod názvem Ekoenergie. Dotace je určena na stavební práce na vnějších pláštích budov, na střechách a případně na vnitřní tepelné isolace v budovách. […]

Více

Nový IROP – programová strategie 2014-2020

Nový IROP – programová strategie 2014-2020

Dotace pro veřejnou správu – tedy pro obce a města, jsou převážně čerpány z regionálních operačních programů. Pro období 2014-2020 je to jeden program s názvem Integrovaný Regionální Operační Program, tzv. IROP. Programová strategie na nové dotační období, je zaměřena především na posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel, s významným dopadem na vytvářený rozvoj území. Důležitým […]

Více

Benchmarking – nástroj strategického managementu

Benchmarking – nástroj strategického managementu

Společnost Direkta Group s.r.o. v rámci rozšiřování služeb nabízí zajištění benchmarkingu. Jde o metodu hodnocení podniků a hlavně způsob srovnání pozice podniku s dalšími firmami ve stejném oboru na základě údajů získaných např. z rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Benchmarking může sloužit jako podklad pro stanovení cílů, strategické plánování či nalezení silných a slabých […]

Více

Žádosti o dotace již koncem roku!

Žádosti o dotace již koncem roku!

Agentura Czechinvest zveřejnila připravovaný obsah nového programu dotací pro období 2014-2020 v průmyslu (OP PIK). Z části navazuje na známé dotační programy Inovace, Potenciál, Marketing, Nemovitosti, Školící střediska, Ekoenergie a ICT a strategické služby. Umožňuje mimo jiné zejména nové dotace v oblasti úspor energií a tepla a zpracování druhotných surovin. Jsou tak vytvořeny podmínky pro […]

Více

Příprava strukturálních fondů finišuje

Příprava strukturálních fondů finišuje

V těchto dnech schválila česká vláda návrh dokumentů, podle kterých bude v následujícím období 2014 – 2020 probíhat čerpání dotací ze strukturálních fondů. Tento návrh byl zaslán do Bruselu Evropské komisi k definitivnímu schválení. Schválení se předpokládá v září, následně bude moci dojít k vyhlášení prvních výzev pro podávání projektů.  V tomto novém plánovacím období […]

Více

Nové dotace na zateplování pro podnikatelské subjekty

Nové dotace na zateplování pro podnikatelské subjekty

V tomto období vrcholí jednání s EU o nových dotačních programech.  Česká republika plánuje pokračování dotačního  programu na zateplování podnikatelských nemovitostí. Program doposud umožňoval mimo jiné zateplení obvodových plášťů a střechy, výměnu osvětlení a vytápění včetně regulace. Z dostupných informací je zřejmé, že by mohla být dotována i zařízení jako tepelná čerpadla, solární panely apod. Řada firem již […]

Více

MŠMT – Dotace pro ZŠ a MŠ

MŠMT – Dotace pro ZŠ a MŠ

DOTACE PRO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY Žádejte o dotace MŠMT z Fondu rozvoje výukových kapacit mateřských a základních škol. Na základě žádosti ministra financí ze dne 16. 6. 2014 o zřízení zvláštního fondu pro navýšení kapacit v základních a mateřských školách, je od 1. 7. 2014 vyhlášena výzva k předložení základních údajů o připravovaných projektových […]

Více

OPŽP – Protipovodňová opatření

OPŽP – Protipovodňová opatření

OPŽP – Omezování rizika povodní V roce 2014 – v průběhu měsíce července, bude probíhat vyhodnocování a následné schvalování Žádosti o poskytnutí dotace pro obce a města na omezování rizika povodní resp. protipovodňové opatření v rámci výzvy č. LVIII. Tento program podpory je součástí harmonogramu MŽP (OPŽP), kdy do roku 2012 bylo schváleno 376 žádostí […]

Více

Program Epsilon

Program Epsilon

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Technologická agentura ČR je státní organizací, která má za úkol přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu. V současné době je těsně před uzávěrkou Technologickou agenturou vyhlášený program Epsilon, který je určen na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění na trhu. Měly by být vybrány […]

Více