OPŽP – Protipovodňová opatření

OPŽP – Protipovodňová opatření

OPŽP – Omezování rizika povodní V roce 2014 – v průběhu měsíce července, bude probíhat vyhodnocování a následné schvalování Žádosti o poskytnutí dotace pro obce a města na omezování rizika povodní resp. protipovodňové opatření v rámci výzvy č. LVIII. Tento program podpory je součástí harmonogramu MŽP (OPŽP), kdy do roku 2012 bylo schváleno 376 žádostí […]

Více

Program Epsilon

Program Epsilon

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Technologická agentura ČR je státní organizací, která má za úkol přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu. V současné době je těsně před uzávěrkou Technologickou agenturou vyhlášený program Epsilon, který je určen na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění na trhu. Měly by být vybrány […]

Více

OPPI – Rozvoj

OPPI – Rozvoj

Probíhá příjem žádostí v programu OPPI – Rozvoj Pozor, již jen do 16. 7. 2014 bude probíhat příjem Registračních žádostí do programu ROZVOJ, kde mohou malé a střední podniky žádat o dotační podporu na nákup nových technologií. Cílem podpory je urychlit rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Výše dotace je stanovena na […]

Více

OPPI – POTENCIÁL

OPPI – POTENCIÁL

Vyhlášení termínu pro podávání registračních žádostí v rámci operačního programu OPPI – Potenciál Registrační žádosti je možné podávat od úterý 10. 6. 2014. Malé i velké firmy mohou žádat o dotace v rámci programu POTENCIÁL na vybudování či rozšíření vývojových center. Dotaci je možné použít na nákup vybavení pro výzkum, vývoj a inovace výrobků např. přístrojů, […]

Více

OPPI Rozvoj – Nová výzva

OPPI Rozvoj – Nová výzva

Nová výzva v programu OPPI – Rozvoj V tomto období očekáváme zveřejnění nové výzvy k podávání žádostí o dotace v programu Rozvoj. Jde o poslední výzvu v tomto programu, protože program v této podobě již končí. V období 2014-2020 se s touto podobou programu již nepočítá. Hlavními změnami oproti minulým rokům je podstatné rozšíření počtu okresů […]

Více

PF 2014

PF 2014

Děkujeme za dosavadní spolupráci a přejeme Vám šťastné Vánoce a úspěšný nový rok 2014.

Více