Na zlepšení životního prostředí půjde dalších 300 milionů korun

Na zlepšení životního prostředí půjde dalších 300 milionů korun

V posledním půlroce je znát úsilí vedení Ministerstva životního prostředí společně se SFŽP o minimalizaci ztráty finančních prostředků v programovém období 2007-2013.

Vedle vypsání rychloobrátkových výzev v průběhu prvního pololetí letošního roku a jejich zrychleného vyhodnocení přistoupilo MŽP s Fondem i k přesunutí nedočerpaných financí mezi některými prioritními osami.

Např. finance původně určené na podporu vodohospodářských projektů budou přesunuty na projekty snižování energetické náročnosti budov, kde je pravděpodobná rychlá realizace a čerpání evropských peněz.

V současné době Státní fond životního prostředí ČR v tzv. zásobníku projektů eviduje přes sedm stovek kvalitních projektů v celkové hodnotě zhruba za 2,6 mld. Kč. Tyto projekty při vyhodnocování dosud proběhlých výzev v OPŽP 2007-2013 zatím nezískaly podporu, protože skončily až za projekty s vyšším bodovým ohodnocením.

Ministr Richard Brabec v minulých dnech podepsal dotace pro 88 projektů ze zásobníku Operačního programu Životní prostředí 2007-2013. Aby žadatelé na dotaci na své projekty opravdu dosáhli, musejí však splnit důležitou podmínku. Zrealizovat a profinancovat je z peněz tohoto programového období musí stihnout ještě letos. Ke splnění tohoto požadavku je možné využít i institutu zálohových plateb.

Komentáře (4)

Dobrý den.
Co v praxi znamená využít institutu zálohových plateb?

    Zálohová faktura může být administrována jak v sytému ex-post plateb, tak v systému modifikovaných ex-ante plateb tzn., že příjemce je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od data poskytnutí podpory (splatnosti) doložit úhradu fakturace a to jak části prostředků OPŽP, tak podílu vlastních zdrojů.

Co prosím znamená pojem „rychloobrátkové výzvy“?

    Jedná se o výzvy na tzv. rychloobrátkové projekty – projekty s krátkou dobou přípravy i realizace, např. zateplení veřejných budov.

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)