Příprava na strukturální fondy 2014-2020

Příprava na strukturální fondy 2014-2020

Vláda svým usnesením ze dne 14. července 2014 č. 581 schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

Tento operační program je základním programovým dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programovém období kohezní politiky EU 2014-2020. Operační program se po jeho schválení ze strany Evropské komise stane klíčovým nástrojem pro podporu českých podnikatelů z fondů Evropské unie v programovacím období 2014-2020.

Je zaměřen na:
1) podporu českých firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru, přičemž důraz bude kladen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit

2) rozvoj podnikání a inovací malých a středních podniků v oborech s nižší znalostní intenzitou, kde se podpora soustředí zejména na realizaci nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody MSP v mezinárodním prostředí

3) posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívajícím především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

4) usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií

Komentáře (8)

Kolik finančních prostředků bude mít OP PIK v období k dispozici?

    Předpokládá se vyšší alokace než v minulém plánovacím období, je připraveno 4 316 mil EUR, což v přepočtu představuje asi 116 mld. Kč.

Co je chápáno pod pojmem konkurenceschopnost?

    Je to schopnost podniků pronikat a prosazovat se na světových trzích a také vytvářet dostatek pracovních míst.

Kdy se předpokládá ukončení vyjednávání programu s Evropskou komisí?

    Stále je předpoklad ukončení vyjednávání do konce letošního roku (2014).

Jaký bude další postup po ukončení jednání s Evropskou komisí?

    MPO předpokládá, že předloží ke schválení vládě v souladu se zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, jednotlivé programy podpory tohoto operačního programu tak, aby po jejich schválení vládou mohly být připraveny první výzvy k předkládání projektů.

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)