Vyhlášení prvních výzev v rámci OPŽP

Vyhlášení prvních výzev v rámci OPŽP

MŽP minulý týden vyhlásilo texty výzev nového programového období na ekologické projekty v celkovém objemu téměř 8 miliard Kč.

V novém programovém období v rámci OPŽP lze získat podporu v některé z následujících oblastí:
1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
4. ochrana a péče o přírodu a krajinu
5. energetické úspory

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na končící OPŽP 2007–2013.
Pro žadatele je v něm připraveno téměř 2,637 miliardy eur (72 mld. Kč).

Komentáře (4)

Dobrý den
Na kdy je naplánovaný příjem žádostí?

    V tuto chvíli ještě musí proběhnout jednání Monitorovacího výboru OPŽP, který musí schválit hodnoticí kritéria výzev a následně vyhlásit termín příjmu Žádostí v rámci OPŽP.
    (předpokládá se spuštění příjmu Žádostí od 14. 8. 2015)

Jsou již známé nějaké změny v novém OPŽP oproti předchozímu?

    Z důvodu sjednocení terminologie v rámci všech operačních programů schválených pro období 2014-2020 se změnilo názvosloví.
    Další změnou je podávání elektronických Žádostí (nový systém stejný pro všechny operační programy) a současně došlo u některých podporovaných aktivit (specifické cíle) ke snížení dotace…nn1

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)