Vyhlášení prvních výzev v rámci OPŽP

Vyhlášení prvních výzev v rámci OPŽP

MŽP minulý týden vyhlásilo texty výzev nového programového období na ekologické projekty v celkovém objemu téměř 8 miliard Kč. V novém programovém období v rámci OPŽP lze získat podporu v některé z následujících oblastí: 1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže […]

CHCETE ZÍSKÁVAT INFORMACE K DOTACÍM PRO OBDOBÍ 2014-2020 | PŘIHLAŠTE SE |

CHCETE ZÍSKÁVAT INFORMACE K DOTACÍM PRO OBDOBÍ 2014-2020 | PŘIHLAŠTE SE |

CHCETE ZÍSKÁVAT INFORMACE K DOTACÍM PRO OBDOBÍ 2014-2020 | PŘIHLAŠTE SE | v minulém období Vám byl zasílán společností  DIREKTA GROUP s.r.o. informační zpravodaj k dotacím. Pro nové dotační období 2014 – 2020 jsme pro Vás připravili s cela ZDARMA nový informační kanál INFORMÁTOR, který  vychází ze zkušenosti z více jak 500 dotačních projektů,  které nám byly  našim klientům v […]

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost

Česká ministerstva pokračují v přípravě dotačních titulů pro období let 2014 -2020. Jedním z prvních programů který je připraven k realizaci a schválení v EU je OP Zaměstnanost. MPSV uveřejnilo jiži harmonogram výzev pro tento Operační program. Žadateli o dotaci v tomto OP mohou být podnikatelské subjekty. Dotace je určena na vzdělávání vlastních zaměstnanců. Podnikatelé […]

Nové informace k OP Zaměstnanost

Nové informace k OP Zaměstnanost

MPSV uveřejnilo harmonogram výzev pro OP Zaměstnanost. Podnikatelé budou mít možnost požádat o dotaci na vzdělávání vlastních zaměstnanců. Výzva bude zveřejněna v srpnu. Již nyní je ale vhodné zahájit přípravné kroky zájemců o takovou dotaci, zejména tvorbu obsahu vzdělávacího plánu. Pokud potřebujete poradit, neváhejte a kontaktujte nás na +420 284 007 815.

Informační seminář k Operačnímu programu podnikání pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Informační seminář k Operačnímu programu podnikání pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo dne 16.4.2015 seminář k Operačnímu programu podnikání pro konkurenceschopnost (OPPIK). V tomto programu bude rozděleno celkem 4,331 mld. EUR, přičemž většina prostředků je určena malým a středním podnikům, které připravují své projekty mimo území hlavního města Prahy. Program OPPIK bude mít širší záběr – aplikovaný průmyslový výzkum a vývoj, širší […]

Chcete v obci vybudovat multifunkční sportoviště s podporou dotací?

Chcete v obci vybudovat multifunkční sportoviště s podporou dotací?

V následujícím dotačním období již nebudou moct obce využít dotační podporu na zbudování multifunkčního sportoviště či dětského hřiště tak, jak byly doposud zvyklé. Nový Integrovaný Regionální Operační Program již nepočítá s tímto druhem podpory. Projekty na volnočasové aktivity občanů v obci mohou být uskutečněny pouze z výzev MAS, krajských dotací či ojediněle z Národních dotací, […]

Premiér Sobotka vyzval k přípravě projektů

Premiér Sobotka vyzval k přípravě projektů

Podle informace, kterou přednesl premiér na tiskové konferenci by měl Evropský parlament schválit některé české operační programy do konce dubna tohoto roku. Teprve po jejich schválení může dojít k oficiálnímu vyhlášení programů, podle kterých se budou evropské dotace přídělovat až do roku 2020. Česká republika je tak poslední zemí, která ještě nemá žádný operační program […]

Dotace pro nově založené firmy

Dotace pro nově založené firmy

Agentura Czechinvest připravuje v blízké době zveřejnění výzvy pro předkládání žádostí o dotaci pro nově založené firmy. Jde o novou dotaci, která v gesci MPO ČR v minulých letech nebyla k dispozici. Dotace je určena pro firmy do 10 zaměstnanců s historií do 3 let. Realizace může být na celém území ČR s vyjímkou Hl. […]

Očekávané výzvy v rámci OPŽP

Očekávané výzvy v rámci OPŽP

V nejbližších týdnech by měly být vypsány již první výzvy z nového Operačního programu životní prostředí pro období 2014-2020. Očekává se vyhlášení dotačních výzev pro obce v oblastech podpory: Protipovodňové opatření, Odstranění ekologických záteží, Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů, Zlepšení kvality prostředí v sídlech atd. Všechny podmínky včetně výše dotace a termínů budou upřesněny příslušnou výzvou.

Úspěšná realizace výběrového řízení na dodavatele

Úspěšná realizace výběrového řízení na dodavatele

Operační program podnikání a inovace Výběrové řízení je pro příjemce dotací stále významné riziko při realizaci již schváleného projektu v rámci programu OPPI. Z tohoto důvodu doporučujeme věnovat pozornost Pokynům k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele a jejich aktualizacím. Např. 10. 3. 2015 zveřejnil CzechInvest úpravu příkladu vhodného hodnotícího kritéria. Namísto zajištění servisu byla […]