Úspěšná realizace výběrového řízení na dodavatele

Úspěšná realizace výběrového řízení na dodavatele

Operační program podnikání a inovace

Výběrové řízení je pro příjemce dotací stále významné riziko při realizaci již schváleného projektu v rámci programu OPPI. Z tohoto důvodu doporučujeme věnovat pozornost Pokynům k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele a jejich aktualizacím.

Např. 10. 3. 2015 zveřejnil CzechInvest úpravu příkladu vhodného hodnotícího kritéria.
Namísto zajištění servisu byla uvedena rychlost servisního zásahu.

Pro úspěšnou realizaci výběrového řízení na dodavatele je tedy při přípravě VŘ zapotřebí řídit se vždy nejnovější verzí Pokynů. Přípravu a realizaci výběrového řízení je rovněž možné svěřit specialistům, čímž se riziko chyb ve výběrovém řízení zásadně snižuje.

Komentáře (4)

Stačí při výběrovém řízení na dodavatele postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek?

    Ano, zásadně však musíte postupovat podle Pravidel pro výběr dodavatelů platných pro Váš projekt.

Musím dělat výběrové řízení na zařízení v předpokládané ceně 350 tis. Kč?

    Pokud se jedná o jednotlivé zařízení, které není součástí dalšího souboru zařízení, pak není nutné dělat výběrové řízení.
    Přesto doporučujeme dodržet zásady transparentnosti a nediskriminace.

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)