Dotace pro města a obce Středočeského kraje 2015

Dotace pro města a obce Středočeského kraje 2015

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst vyhlásil 26. 2. 2015 výzvu na podání žádostí o dotace na výstavbu, rekonstrukce a opravy majetku obce.

Základní témata výzvy:

  Základní školy, Mateřské školy, Kulturní zařízení, Tělovýchovná zařízení, Dětská hřiště, Hasičské zbrojnice, Radnice a obecní úřady, Hřbitovy, Čekárny, Prostranství u nádraží a zastávek, Veřejné osvětlení.
  Komplexní úprava veřejných prostranství, revitalizace obecních a městských center.
  Dotace úroků z úvěrů určených k realizaci projektů.
  Rekonstrukce a opravy místních komunikací a rekonstrukce, opravy i výstavba nových chodníků.

Žádosti o dotace je možné podávat od 26. března do 15. dubna 2015.

Komentáře (10)

Dobrý den, můžeme žádat o dotaci na více projektů v rámci této výzvy?

  Dobrý den, bohužel ne. V rámci Tematického zadání lze žádat pouze na jednu Oblast podpory. Výjimku tvoří Oblast podpory Rekonstrukce a opravy místních komunikací a chodníků, kterou lze kombinovat s Oblastí podpory Veřejné osvětlení.

Dobrý den, kolik je podíl dotace a kolik obce?

  Dobrý den, dotace je přidělována ve výši 95 % uznatelných nákladů. Tedy podíl obce je 5 %.

Dobrý den, je možné požádat o dotaci na opravu komunikací – třeba jen položení nového koberce bez úpravy podloží?

  Dobrý den, ano, tato dotace umožnuje právě využití jen částečných oprav místních komunikací. Dotace není určena na výstavbu nových místních komunikací, ale lze dotovat výstavbu nových chodníků v obci. Do oblasti podpory „Rekonstrukce a opravy místních komunikací“ také patří: demolice a následná oprava komunikací a chodníků, opravy poškození, instalace laviček, odpočívadel, informačních tabulí, odvodnění, obrubníky, úprava okolí komunikací a chodníků, vjezdy a přístupy k přilehlým objektům.

Dobrý den, zajímalo by nás možnosti oprav a rekonstrukce našeho náměstí. Můžete mi přiblížit, co spadá do kategorie – Komplexní úprava veřejných prostranství atd.?

  Dobrý den, do této kategorie samozřejmě spadá i obnova a oprava náměstí, parků a jiných veřejných prostranství.

  V této kategorii je dále například:
  obnova a výsadba zeleně, zvýšení podílu travnatých ploch, vodní plochy, drobný mobiliář, zpevněné plochy – náměstí, návsi včetně komunikací a chodníků v rámci prostranství, nekomerční, volně přístupné rekreační plochy.

  V případě více informací neváhejte a volejte na tel: +420 284 007 815.

Dobrý den, potřebujeme k podání žádost zpracovaný projekt či stavební povolení?

  Dobrý den
  K projektům do 3 mil. Kč stačí zpracovaný rozpočet, nejlépe v RTS ceníku. Až v případě přidělení dotace se dle náročnosti projektu zpracovává celý projekt a žádost o stavební povolení. Pokud je požadovaná investiční dotace vyšší než 3 miliony Kč, je nutné požádat o posouzení hospodárnosti projektu Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)