LXIV. výzva může pomoci obcím a městům řešit povinnost nakládání s komunálními odpady

LXIV. výzva může pomoci obcím a městům řešit povinnost nakládání s komunálními odpady

Obce mají povinnost umožnit občanům třídění bioodpadu (v období 1.4.-31.10.), třídění kovů (nově od 1.1.2015 – celoročně), plastů, papíru a skla (celoročně). Součástí aktuálně vyhlášené LXIV. výzvy je Oblast podpory Zkvalitnění nakládaní s odpady.

Aktuální výzva LXIV. je zacílena na projekty s velmi krátkou dobou realizace s ohledem na ukončení programu koncem roku 2015.
Jedná se o poslední výzvu z končícího Operačního programu životní prostředí 2007-2013.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015!

V letech 2007 až 2014 vyčerpaly obce 14 miliard korun z evropských fondů právě na zkvalitnění systému třídění a sběru odpadů.
Dle MŽP budou i v programovém období 2014-2020 podporovány zařízení jako jsou: sběrné dvory, třídírny odpadů, bioplynové stanice nebo kompostárny.

Komentáře (6)

Dobrý den. Pro jak velké projekty je výzva vhodná? Děkuji Kypta

    Dobrý den
    Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč.

Jsme střední obec a v tuto chvíli třídíme do kontejnerů. Chtěli bychom vybudovat sběrný dvůr. Jaká je maximální výše podpory?

    Podpora v rámci prioritní osy 4 bude poskytována s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů u projektů předkládaných veřejnými subjekty.

Kdo může být žadatelem o podporu v případě projektu sběrného dvora?

    Žadateli o dotaci mohou být Kraje, Obce a města, Státní organizace, ale i soukromé subjekty. V případě více informací neváhejte a volejte na tel: +420 284 007 815.

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)