Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost

Česká ministerstva pokračují v přípravě dotačních titulů pro období let 2014 -2020. Jedním z prvních programů který je připraven k realizaci a schválení v EU je OP Zaměstnanost.

MPSV uveřejnilo jiži harmonogram výzev pro tento Operační program.
Žadateli o dotaci v tomto OP mohou být podnikatelské subjekty.

Dotace je určena na vzdělávání vlastních zaměstnanců.
Podnikatelé budou mít možnost požádat o dotaci na vzdělávání zaměstnanců po vyhlášení výzvy,
která bude zveřejněna v srpnu letošního roku.

Bližší informace budou zveřejněny ve výzvě, ale již nyní je ale vhodné zahájit přípravné kroky zájemců o takovou dotaci, zejména tvorbu obsahu vzdělávacího plánu.

Komentáře (6)

Bude možné zahrnout do projektu také vzdělávání zaměstnance, kterého bychom využívali jako interního školitele?

    Ano, podmínky programu umožňují podporu a přípravu podnikových lektorů a instruktorů, blíže bude tuto aktivitu specifikovat příslušná výzva.

Dobrý den.
Jak dlouho bude možné projekt realizovat?

    Maximální délku realizace projektu specifikuje až avízo/výzva k dané investiční prioritě.

Dobrý den. Kdy můžeme počítat se zahájením realizace?

    Dobrý den
    Vzhledem k posunu při vyhlašování výzev a podmínek čerpání dotací obecně, lze předpokládat, že zahájení realizace projektů zaměřených na vzdělávání zaměstnanců bude reálné až počátkem příštího roku.

    Přihlaste se k odběru novinek (pod záložkou „Informátor“). E-mailem rozesíláme s předstihem newsletter s upozorněním na přípravy k výzvám – budete tak včas upozorněn.

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)