Ministerstvo průmyslu vyhlásilo…

Ministerstvo průmyslu vyhlásilo…

Ministerstvo průmyslu vyhlásilo poslední výzvy k získání dotací

Těsně před ukončením plánovacího období strukturálních fondů Evropské unie byly Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášeny poslední výzvy na získání dotací. Jedná se o tři dotační programy Rozvoj, Inovace a ICT a strategické služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední výzvy, jsou i termíny podání žádostí o dotace velmi krátké. Firmy se musí velmi rychle rozhodnout, zdali této příležitosti využijí, u Rozvoje se registrační žádost musí podat do poloviny listopadu, u Inovací do 22. listopadu. Plná žádost, pouze však pro ty, kteří podali žádost registrační, se musí podat nejpozději v lednu příštího roku. Kdo tedy nepodá v listopadu registrační žádost na dotaci už nedosáhne.

U programu Rozvoj došlo nečekaně k rozšíření počtu regionů, kde je možné o dotace žádat. Jedná se především o okresy Středočeského kraje: Rakovník, Kladno, Kolín, Nymburk, Kutná Hora a Příbram. Dále pak okresy Strakonice, Tábor, Český Krumlov,  Tachov, Havlíčkův Brod a Chrudim. Ve většině těchto okresů mají firmy první a současně i poslední příležitost ucházet se o dotace.
Jistě nejpopulárnější program Rozvoj nabízí malým a středním firmám do 250 zaměstnanců dotaci 40 – 50% (v závislosti na velikosti podniku) ze způsobilých výdajů. Maximální výše dotace nesmí přesáhnout 20 mil. Kč.
Žádat je možné o dotaci na dlouhodobý hmotný majetek – jedná se o nákup strojů a zařízení, které nebyly dosud předmětem odpisu, včetně software zajišťujícího jejich funkčnost. Investice by se měla realizovat v průběhu příštího roku.
Průběh příjmu žádostí je poměrně složitý proces, je třeba mít elektronický podpis, zřídit si tzv. e-account na stránkách Czechinvestu a další náležitosti. Rovněž je třeba vypracovat dokumentaci podle předem dané struktury, na nic nezapomenout, vše vyargumentovat a prokazatelně doložit.
Zejména pro ty, kteří by se pokoušeli si projekt zpracovat poprvé, velmi náročná práce. Většina takových prvních pokusů končí nezdarem. Těm, kteří nemají zkušenosti se zpracováním obdobných projektů je připraven pomoci zkušený tým firmy Direkta Group s.r.o.

Firma má za sebou již více než 500 schválených projektů, tým specialistů a precizní znalost všech záludností vyhlášených programů. Na jejich práci se můžete spolehnout, vědí, co se má do projektu napsat, aby byl úspěšný. Pomohou vám v každé situaci, od začátku do konce.

Budete-li cítit potřebu se s někým (i jen nezávazně) poradit, tým firmy Direkta Group s.r.o. je vám k dispozici. Můžete využít telefonu 284 007 815 nebo e-mailu info@direkta.cz, případně se můžete podívat na webové stránky dotace-eu.eu.
Nezapomeňte však, že času moc nezbývá. Šance na dotaci v příštím roce se již opakovat nebude.

 

Článek na idnes: http://sdeleni.idnes.cz/definitivne-posledni-dotace-d15-/fi_komercni-sdeleni.aspx?c=A131030_160836_fi_komercni-sdeleni_ahr

Komentáře (2)

Budete-li cítit potřebu se s někým (i jen nezávazně) poradit, tým firmy Direkta Group s.r.o. je vám k dispozici. Můžete využít telefonu 284 007 815 nebo e-mailu info@direkta.cz, případně se můžete podívat na webové stránky dotace-eu.eu.
Nezapomeňte však, že času moc nezbývá. Šance na dotaci v příštím roce se již opakovat nebude.

Průběh příjmu žádostí je poměrně složitý proces, je třeba mít elektronický podpis, zřídit si tzv. e-account na stránkách Czechinvestu a další náležitosti. Rovněž je třeba vypracovat dokumentaci podle předem dané struktury, na nic nezapomenout, vše vyargumentovat a prokazatelně doložit.
Zejména pro ty, kteří by se pokoušeli si projekt zpracovat poprvé, velmi náročná práce. Většina takových prvních pokusů končí nezdarem. Těm, kteří nemají zkušenosti se zpracováním obdobných projektů je připraven pomoci zkušený tým firmy Direkta Group s.r.o.

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)