Nový IROP – programová strategie 2014-2020

Nový IROP – programová strategie 2014-2020

Dotace pro veřejnou správu – tedy pro obce a města, jsou převážně čerpány z regionálních operačních programů. Pro období 2014-2020 je to jeden program s názvem Integrovaný Regionální Operační Program, tzv. IROP.

Programová strategie na nové dotační období, je zaměřena především na posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel, s významným dopadem na vytvářený rozvoj území. Důležitým aspektem strategie je zohlednění zvolených řešení s ohledem na různorodosti potřeb v jednotlivých typech území. IROP integruje rozvojové priority obcí, měst a regionů a související priority celostátní povahy při zohlednění jejich specifik a požadavků na tematickou a územní koncentraci. Strategie IROP navazuje na Národní program reforem ČR 2014 (NPR).

Základní rozdělení nového IROP:
PRIORITNÍ OSA 1 „INFRASTRUKTURA“
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

PRIORITNÍ OSA 2 „LIDÉ“
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

PRIORITNÍ OSA 3 „INSTITUCE“
Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

PRIORITNÍ OSA 4
Komunitně vedený místní rozvoj

PRIORITNÍ OSA 5
Technická pomoc

Komentáře (12)

Očekává se v novém dotačním období v rámci IROP podpora infrastruktury ve smyslu výstavby nových kanalizačních řádů či ČOV?

  Dobrý den. Ne, tyto dotace budeme muset čerpat v jiných oblastech dotační podpory.
  Nový IROP s tímto cílem nepočítá.

Čím podporuje nový IROP veřejnou samosprávu?

  Kromě možnosti bezbariérových přístupů a kompletní rekonstrukcí obecního majetku, podpor územních památek, také v možnosti vytvoření nových územních či regulačních plánů, na které mnohé obce nemají volné prostředky a jejichž pořízení šplhá do sta tisíců Kč.

Prioritní osa 2 – Lidé, co si pod tímto můžeme představit?

  V Prioritní ose 2 – Lidé je zamýšlená podpora pro komunitní rozvoj, lepší dostupnost zdravotní péče či SRZS a především rozšíření kapacit mateřských a základních škol či možnost čerpat dotace na snižování energetické náročnosti v budovách.

Očekává se v dalším dotačním období podpora výstavby komunikací či dětských hřišť?

  Ano, na tyto oblasti očekáváme dostatečnou podporu po celé programové období.

Kdy je možné očekávát první vyhlášení výzev pro nový IROP?

  Velmi optimistická prognóza je již koncem letošního roku, tedy 2014.

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na podporu JSDH a to hlavně na obnovu techniky a rekonstrukci HS. Děkuji za odpověď.

  Dobrý den,
  ano, v dotačním období 2014-2020 se předpokládá vyhlášení výzev pro IZS (Integrovaný záchranný systém) jehož zřizovateli jsou zpravidla obec či kraj. V tuto chvíli je vyhlášena výzva Středočeského kraje na rekonstrukce budov HS. Tato dotace je výhradně na stavební materiál při svépomocných pracích.

  Dotace EU očekáváme i ve smyslu vybavení a modernizace HS v polovině roku 2015. IROP 2014-2020 (Integrovaný regionální operační program) v Priortiní ose 1 – KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY „INFRASTRUKTURA“ přímo uvádí: „Posílení vybavení složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti IZS v exponovaných místech s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům“.

  Rádi s Vámi probereme konkrétní možnosti čerpání ve vaší situaci – tel.: +420 284 007 815, příp. +420 284 007 862

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)