Dotace pro obce – IROP 2014-2020

Dotace pro obce – IROP 2014-2020

Dotace pro obce na opravu či rekonstrukci místních komunikací
v roce 2015 pravděpodobně nebudou

Díky predikci výzev ze všech evropských programů již víme, jaké výzvy máme s největší pravděpodobností do konce roku 2015 pro municipality očekávat. V roce 2015 zřejmě nebudou vyhlášeny tolik očekávané dotace na opravu chodníků, místních komunikací a veřejného osvětlení. Je tedy více času na přípravu projektů v roce 2016, ale mnohde to znamená přepracovat plán financování investic obce a přípravu nových projektů, které by obce místo komunikací či chodníků mohly využít. V průběhu jarních měsíců ještě očekáváme definitivní potvrzení pro výzvy z programu IROP.

Z PROGRAMU IROP JSOU NA ROK 2015 PŘIPRAVENY TYTO VÝZVY:
Prioritní osa 1 SC 1.1:
Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

(Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. třídy včetně obchvatů a vybraných úseků silnic III. třídy s napojením na TEN-T)

Prioritní osa 1 SC 1.3:
Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

(Technika pro IZS; Vzdělávací a výcviková střediska)

Prioritní osa 2 SC 2.1:
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

(Investice do deinstitucionalizované péče a humanizace pobytových zařízení)

Prioritní osa 2 SC 2.2:
Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

(Sociální podnikání v obcích s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita)

Prioritní osa 2 SC 2.3:
Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

(Zvýšení kvality návazné péče; Zvýšení kvality vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie)

Prioritní osa 2 SC 2.4:
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

(Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora mateřských škol, jeslí, dětských skupin a předškolního vzdělávání pro děti do 6 let, zejména v sociálně vyloučených lokalitách)

Prioritní osa 2 SC 2.5:
Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

(Podpora energetických úspor v oblasti bytových domů)

Prioritní osa 3 SC 3.2:
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

(Dobudování informačních a komunikačních systémů veřejné správy a realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti; Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend)

Prioritní osa 3 SC 3.3:
Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

(Územní plány; Územní studie; Regulační plány)

Prioritní osa 4 SC 4.1:
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

(Aktivity uvedené ve strategiích Místních akčních skupin, které budou v souladu s podporovanými aktivitami v IROP)

Prioritní osa 4 SC 4.2:
Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

(Provozní a animační náklady)

Prioritní osa 5 SC 5.1
Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

(Aktivity v oblasti řízení, kontroly, zabezpečení činnosti implementační struktury, publicity, vzdělávání, evaluací, ukončování IOP a přípravy období 2021+)

Komentáře (10)

Dobrý den, rádi bychom vybudovali v obci dětské hřiště, bude v roce 2015 nějaká vhodná výzva na toto téma?

  Dobrý den, v roce 2015 je možné dětské hřiště zařadit pouze do programu IROP – SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, pokud by hřiště bylo v rámci projektu školy či školky.

Dobrý den, čekáme na dotace pro zbudování dešťové kanalizace. Je něco nového?

  Dobrý den, v rámci OPŽP jsou připraveny projekty na vodovodní a kanalizační síť. Dešťová kanalizace v tomto programu není.

Dobrý den, můžete nám prosím poradit, jak nejlépe začít s dotacemi na komunikace, když v letošním roce tedy asi nebudou?

  Dobrý den, příprava projektů je 50 % úspěchu. Tedy jistě bychom se rádi na přípravě s Vámi podíleli a začít se dá třeba kontrolou pasportu komunikací, výběrovým řízením na projektanta či předběžnou kontrolou vlastníků sousedních parcel, aby nedošlo ke zrušení dotace jen pro případný jeden nesouhlas vlastníka přilehlé parcely… Pokud máte v plánu rozsáhlejší investici, pak je příprav samozřejmě mnohem více.

Rádi bychom v roce 2015 využili dotace na cestovní ruch (informační tabule a cyklostezka). Připravuje se nějaká výzva?

  Dobrý den, právě v tuto chvíli běží aktuální výzva v oblasti cestovního ruchu:
  Výzva č. 98A ROP SČ – prioritní osa 2 – oblast podpory 2.2 vyhlášená od 18. 12. 2014 do 13. 2. 2015.

  Pokud máte připravený projekt, dalo by se ještě podání žádosti případně stihnout.
  Jinak do konce roku 2015 se pravděpodobně tato výzva opakovat nebude.

Dobrý den, bylo by možné v tomto roce získat dotaci(pro obec) na rozšíření kultulního zařízení v obci. Jedná se o chatu s předpokládanou investicí 400 000,-Kč.
Děkuji Jež

  Dobrý den.
  Ano, je možné čerpat dotaci na váš záměr, ale je třeba znát nutná konkrétní kritéria jako: vlatnictví majetku, zda jde o obecní či jinou památku, záměr oprav a jiné tak, aby se mohl vybrat vhodný dotační program, resp. předpokládaná výzva. Některé projekty financované z EU mají minimální požadovanou hranci investice 0,5 mil. Kč.

  Pokud jste obec ve Středočeském kraji pak je například aktuálně vyhlášena dotace z fondu hejtmana Středočeského kraje – program rozvoje venkova, kde by se celková či částečná rekonstrukce v takovéto výši a na takto předpoládaný záměr dala realizovat. Obdobné výzvy mají v tuto chvíli vyhlášeny i jiná hejtmanství ČR.

  V případě více informací neváhejte a volejte na tel: +420 284 007 815.

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)