Program na podporu inovativních investic podniků

Program na podporu inovativních investic podniků

OPPIK 2014-2020

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR byl vydán harmonogram vyhlašování výzev podle nového Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) pro následující programové období 2014 – 2020. Podle tohoto dokumentu bude první výzva programu Inovace vyhlášena již v březnu tohoto roku.

Program Inovace bude na rozdíl od minulého období určen především malým a středním podnikům do 250 zaměstnanců. Dotace budou moci podniky využít na nákup nových strojů, hardware i software a částečně i na některé provozní náklady. Vzhledem k tomu, že se v žádosti o dotaci jedná o náročné dokazování inovativnosti, je nejvyšší čas, aby již zájemci o dotace zahájili přípravné práce na projektu.

Komentáře (10)

O jakou výši dotace budou moci podniky žádat?

  Dotační podpora na projekty bude poskytována v rozsahu 1-200 mil. Kč

Kolik procent z celkového objemu projektu bude dotace činit?

  Míra podpory bude rozdílná podle zařazení podniků,
  malé podniky do 50 zaměstnanců získají dotaci ve výši 45 %,
  střední podniky do 250 zaměstnanců pak 35 %.

Kdo bude přijímat žádosti o dotace?

  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pro tento účel zřídilo specializovanou agenturu – Czechinvest.

Jak se bude v žádosti o dotaci dokazovat inovativnost?

  Je to náročný úkol pro kvalifikované zpracovatele projektů.
  Projekt bude muset naplňovat alespoň jeden typ inovací:
  nový inovovaný výrobek,
  inovaci výrobního procesu,
  marketingovou inovaci
  nebo zásadní organizační inovaci.

Kdy firma dostane schválenou dotaci?

  Proplacení dotace může být provedeno až po realizaci projektu a zaplacení veškerých nákladů.

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)