Nové dotační období a regionální politika

Nové dotační období a regionální politika

V dotačním období 2014-2020 navazuje dotační politika EU, potažmo ČR, na již schválený koncept z roku 2012.

Byl předložen legislativní balík týkající se budoucnosti regionální politiky v letech 2014-2020. Balík obsahuje 8 návrhů nařízení, která upravují a revidují všech 5 fondů a nástroje, které EU v oblasti regionální politiky využívá.

Mezi základní cíle regionální politiky patří rozvoj regionů zaměřený na jejich soudržnost a zvyšování konkurenceschopnosti. Každý region by měl mít příležitosti ke svému vyváženému rozvoji odpovídajícímu jeho potenciálu a specifickým stránkám.

Zvláštní pozornost věnuje regionální politika specifickým problémům rozvoje měst a venkovských oblastí.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vypracovává a uvádí do praxe koncepční dokumenty a strategie, poskytuje pomoc prostřednictvím podpůrných programů a po živelních a jiných pohromách mimořádného rozsahu připravuje strategie obnovy postižených území.

V této souvislosti již letos MMR vyhlásilo výzvu:
OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO MAJETKU PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH V ROCE 2014

Komentáře (4)

Dobrý den, zajímala by nás výše zmíněná, vyhlášená výzva. Rádi bychom se zeptali na bližší informace. Děkuji.

  Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.

  Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2014. Příjemcem dotace je obec nebo kraj. Podpora je poskytována v dotačním titulu č. 2 (pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav).

  Žádosti o dotaci je možné podávat od 27. srpna 2014.
  Ukončení příjmu žádostí je v pátek 31. října 2014.

Dobrý den, máte zkušenosti při podávání žádostí o dotace pro veřejnou správu, že by měl záměr odpovídat nějakým strategickým dokumentům kraje nebo něco podobného?

  Ano, to rozhodně. Strategických dokumentů je několik, od obecních, krajských až po republikové či evropské.

  Základním nástrojem regionální politiky, za niž ze zákona odpovídá MMR, je nyní Strategie regionálního rozvoje České republiky platná pro období 2014–2020 (schválena usnesením vlády ze dne 15. května 2013 č. 344). Zabezpečuje provázanost národní regionální politiky s regionální politikou Evropské unie a také s ostatními odvětvovými politikami ovlivňujícími rozvoj území, vycházejí z ní regionálně zaměřené rozvojové programy financované výhradně z národních zdrojů nebo spolufinancované ze zdrojů Evropské unie.

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)