EUROSTARS

EUROSTARS

Tento týden ve čtvrtek 11. 9. 2014 je uzávěrka podávání žádostí na evropský program výzkumu a vývoje EUROSTAR 2 – dvanáctá výzva.

Jedná se o program financovaný přímo z rozpočtu Evropského společenství, který je zaměřený na podporu výzkumu a vývoje malých a středních podniků. Žádat o dotaci mohou firmy výrobní a servisní, které provádějí vlastní výzkumnou a vývojovou činnost. Podmínkou je, aby žádost podávaly 2 podniky z různých členských států. Program Eurostar 2 využívá mechanismus programu EUREKA. Výzvy v tomto programu se vyhlašují přibližně každý půl rok.

Komentáře (10)

Je možné získat podrobnější informace o programu?

    V České republice je za program Eurostars zodpovědné Ministerstvo školství ČR, na jeho webových stránkách je možné získat nejen další informace, ale také telefonní a e-mailový kontakt na zodpovědnou osobu.

Kolik států je zapojeno do programu Eurostars?

    Je to celkem 33 členských států, konkrétně Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.

O jak velkou dotaci se jedná?

    Je možné získat 50 % uznatelných nákladů projektu, převážně mzdových nákladů.

Dobrý den. Jsou nějaké další podmínky programu?

    Ano. Řešitelský subjekt musí mít ve své činnosti výzkum a vývoj, který zaujímá nejméně 10 % ročního obratu, nebo nejméně 10 % zaměstnanců, kteří se zabývají výzkumem a vývojem.

Jaký je mechanismus podávání žádostí v programu EUROSTAR 2?

    Po společném podání jednoduché žádosti dvou partnerů elektronickou formou je projekt během 3 měsíců posouzen a v případě, že je schválen k realizaci, jsou partneři vyzváni k detailnímu dopracování projektu.

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)