OPPI – Rozvoj

OPPI – Rozvoj

Probíhá příjem žádostí v programu OPPI – Rozvoj

Pozor, již jen do 16. 7. 2014 bude probíhat příjem Registračních žádostí do programu ROZVOJ, kde mohou malé a střední podniky žádat o dotační podporu na nákup nových technologií.

Cílem podpory je urychlit rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.
Výše dotace je stanovena na 45 % způsobilých výdajů projektu u malých podniků a 35 % u středních podniků.

Výzva je určena pro podnikatele v odvětví Zpracovatelského průmyslu, kteří mají uzavřeny 2 po sobě jdoucí zdaňovací období.
Předmětem žádosti o dotaci je nákup strojů a zařízení včetně softwaru zajišťujícího jejich funkčnost.
Systém příjmu žádostí je kontinuální a bude ukončen dne 16. 7. 2014.

Komentáře (6)

Co znamená „Systém příjmu žádostí je kontinuální?

    Žádosti jsou vyhodnocovány průběžně dle pořadí registrace. Pokud žádost o dotaci splní předem stanovenou hranici přijatelnosti a současně bude ještě dostatek vyčleněných financí, bude žádost rovnou schválena.

Dobrý den.
Kolik peněz celkem můžou firmy vyčerpat?
Děkuji J.

    Pokud máte na mysli dotaci na jeden projekt, tak je poskytována v rozmezí 1 – 30 mil. Kč. Jinak celková alokace peněz pro tuto Výzvu ROZVOJ III, III. prodloužení je plánovaná na 2 mld. Kč. Předpokládá se však částka vyšší, jelikož v textu Výzvy se uvádí, že rozhodnutí o poskytnutí dotace budou vydávána v závislosti na uvolňování finančních prostředků nedočerpaných i z jiných programů OPPI.

Předpokládá se ještě v tomto roce vyhlášení další Výzvy v programu Rozvoj?

    Ne. Probíhající Výzva ROZVOJ III, III. prodloužení je poslední nejen v tomto roce, ale ani v dalším programovém období 2014-2020 se již s programem ROZVOJ v této podobě nepočítá.

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)