Program Epsilon

Program Epsilon

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

Technologická agentura ČR je státní organizací, která má za úkol přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu. V současné době je těsně před uzávěrkou Technologickou agenturou vyhlášený program Epsilon, který je určen na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění na trhuMěly by být vybrány nejlepší projekty, pro které je hlavním kritériem rychlé tržní uplatnění v podobě nových výrobků, nových výrobních postupů i nových služeb.

Příjemci dotace mohou být jak průmyslové podniky, tak i výzkumné organizace.

Důležitá pro kladné posouzení je kvalitně zpracovaná marketingová analýza, která doloží možnosti praktického tržního využití plánovaného výstupu experimentálního vývoje.
Podmínkou je, aby výsledkem výzkumu byl například funkční vzorek, prototyp, patent nebo průmyslový vzor či software.

Komentáře (8)

Kdy je uzávěrka vyhlášeného programu Epsilon pro podání žádostí?

    Uzávěrka pro podání žádostí programu Epsilon je v pondělí 30.6.2014.

Jaký je rozpočet programu Epsilon na tuto výzvu? …a jak vysoké procento dotace může žadatel získat?

    Celkové výdaje na tuto výzvu jsou 1167 mil. Kč a z toho 700 mil. Kč ze státního rozpočtu.
    Nejvyšší povolená míra podpory je 60 %.

Jaká je schválena doba trvání programu Epsilon?

    Program Epsilon je schválen na 11 let, tedy až do roku 2025.

Jaké mají být celkové výdaje do roku 2025 na program Epsilon?

    Na program Epsilon jsou schváleny celkové výdaje ve výši 16 150 mil. Kč, z toho 9 690 mil. Kč ze státního rozpočtu.

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)