OPŽP – Protipovodňová opatření

OPŽP – Protipovodňová opatření

OPŽP – Omezování rizika povodní

V roce 2014 – v průběhu měsíce července, bude probíhat vyhodnocování a následné schvalování Žádosti o poskytnutí dotace pro obce a města na omezování rizika povodní resp. protipovodňové opatření v rámci výzvy č. LVIII.

Tento program podpory je součástí harmonogramu MŽP (OPŽP), kdy do roku 2012 bylo schváleno 376 žádostí s celkovými výdaji ve výši cca 1,6 mld. Kč. Předmětem dotační žádosti je snížení rizika povodní žadatele (obce/města) vybudováním či rekonstrukcí místního informačního systému (obecní/městský rozhlas), instalací koncových prvků LVS (pomocné hlásné profily a srážkoměrné stanice, které předávají informace o stavu průtoku či hladin monitorovaných toků) a digitalizací Povodňových plánů zájmového území.

Doposud byla dotace stanovena na 90 % způsobilých výdajů projektu resp. desetiprocentní spoluúčast žadatele na financování projektu. V následujícím plánovaném období 2014-2020 se s tímto programem nadále počítá, ale předpokládá se již vyšší spoluúčast žadatele (cca 15 %).

Technické nastavení projektu včetně doložení všech povinných příloh Žádosti je oproti jiným dotačním programům časově náročnější a žadatel by měl dostatečně v předstihu tuto situaci řešit.

Komentovat

Komentář (Povinné)

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jméno (Povinné)
Email (Povinné)