DOTACE – MIMOŘÁDNÁ V PRŮMYSLU

DOTACE – MIMOŘÁDNÁ V PRŮMYSLU

Dle našich informací připravuje MPO další výzvu pro prodávání žádostí o dotace. Dotace je určena na nákup strojů a zařízení pro firmy do 250 zaměstnanců. Příjem žádostí očekáváme v květnu – červnu 2014. Bližší informace Vám rádi sdělíme. Pokud máte zájem, spojte se s námi na tel.: 284 007 815.

Více

DOTACE – PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

DOTACE – PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Byla zveřejněna výzva OPŽP Oblasti podpory: – 1.3.1. Omezování rizika povodní – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany – žadateli můžou být obce a města – pokud máte zájem se dozvědět více, kontaktujte nás

Více

Dotace pro mikropodniky

Dotace pro mikropodniky

V nejbližší době se očekává zveřejnění výzvy k podávání žádostí o dotace pro firmy do 10 zaměstnanců v obcích do 2 000 obyvatel. – Dotace je určena zejména na nákup strojů a zařízení určených pro výrobní činnost ve zpracovatelském průmyslu. – Lze žádat i dotaci na novou výstavbu, rekonstrukci  a modernizaci budov. – Výše dotace by měla být 40 […]

Více