Dotace pro nově založené firmy

Dotace pro nově založené firmy

Agentura Czechinvest připravuje v blízké době zveřejnění výzvy pro předkládání žádostí o dotaci pro nově založené firmy. Jde o novou dotaci, která v gesci MPO ČR v minulých letech nebyla k dispozici. Dotace je určena pro firmy do 10 zaměstnanců s historií do 3 let. Realizace může být na celém území ČR s vyjímkou Hl. […]

Více

Očekávané výzvy v rámci OPŽP

Očekávané výzvy v rámci OPŽP

V nejbližších týdnech by měly být vypsány již první výzvy z nového Operačního programu životní prostředí pro období 2014-2020. Očekává se vyhlášení dotačních výzev pro obce v oblastech podpory: Protipovodňové opatření, Odstranění ekologických záteží, Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů, Zlepšení kvality prostředí v sídlech atd. Všechny podmínky včetně výše dotace a termínů budou upřesněny příslušnou výzvou.

Více

Úspěšná realizace výběrového řízení na dodavatele

Úspěšná realizace výběrového řízení na dodavatele

Operační program podnikání a inovace Výběrové řízení je pro příjemce dotací stále významné riziko při realizaci již schváleného projektu v rámci programu OPPI. Z tohoto důvodu doporučujeme věnovat pozornost Pokynům k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele a jejich aktualizacím. Např. 10. 3. 2015 zveřejnil CzechInvest úpravu příkladu vhodného hodnotícího kritéria. Namísto zajištění servisu byla […]

Více

Dotace pro města a obce Středočeského kraje 2015

Dotace pro města a obce Středočeského kraje 2015

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst vyhlásil 26. 2. 2015 výzvu na podání žádostí o dotace na výstavbu, rekonstrukce a opravy majetku obce. Základní témata výzvy: Základní školy, Mateřské školy, Kulturní zařízení, Tělovýchovná zařízení, Dětská hřiště, Hasičské zbrojnice, Radnice a obecní úřady, Hřbitovy, Čekárny, Prostranství […]

Více