LXIV. výzva může pomoci obcím a městům řešit povinnost nakládání s komunálními odpady

LXIV. výzva může pomoci obcím a městům řešit povinnost nakládání s komunálními odpady

Obce mají povinnost umožnit občanům třídění bioodpadu (v období 1.4.-31.10.), třídění kovů (nově od 1.1.2015 – celoročně), plastů, papíru a skla (celoročně). Součástí aktuálně vyhlášené LXIV. výzvy je Oblast podpory Zkvalitnění nakládaní s odpady. Aktuální výzva LXIV. je zacílena na projekty s velmi krátkou dobou realizace s ohledem na ukončení programu koncem roku 2015. Jedná […]

Více

Podávání žádostí o dotace ze Strukturálních fondů se blíží

Podávání žádostí o dotace ze Strukturálních fondů se blíží

V současném období se již připravují podmínky pro příjem žádostí o dotace v novém plánovacím období 2014-2020. Systém v průmyslu by měl být podobný jako v minulém období, tj. dvoufázový systém příjmu žádostí. Obecné podmínky by měli také zůstat stejné a to zejména podmínka dvou uzavřených daňových období u většiny žádostí o dotaci. Zvažuje se […]

Více

Poslední výzva z končícího Operačního programu Životní prostředí 2007-2013

Poslední výzva z končícího Operačního programu Životní prostředí 2007-2013

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Výzva je zacílena na projekty s velmi krátkou dobou realizace s ohledem na ukončení programu koncem roku 2015. Jedná se o poslední výzvu z končícího Operačního programu životní prostředí […]

Více

Předběžný harmonogram dotačních výzev v průmyslu.

Předběžný harmonogram dotačních výzev v průmyslu.

Agentura Czechinvest zveřejnila předběžný harmonogram zveřejňování výzev k podávání žádostí o dotace. Březen 2015 – programy Inovace, Potenciál, Aplikace, Technologie, Nemovitosti. Duben 2015 – programy Úspory energií, ICT a služby. V této souvislosti jsme zahájili proces individuálních konzultací k přípravě zpracovávání žádostí o dotaci. V případě potřeby více informací neváhejte a volejte na tel: +420 284 007 […]

Více