Dotace přejí připraveným – nové dotace v průmyslu se již blíží

Dotace přejí připraveným – nové dotace v průmyslu se již blíží

Ministerstvo průmyslu ČR již dále postoupilo ve vyjednávání nových dotačních programů s EU. Jednou z nejvýznamnějších priorit do roku 2020 jsou investice do snižování energetické náročnosti podnikatelských nemovitostí. Jedná se konkrétně například o zateplování obvodových plášťů a střech, změny ve vytápění a regulaci, úspory v osvětlení apod. Dle informací agentury Czechinvest budou již od počátku […]

Více

Nové dotační období a regionální politika

Nové dotační období a regionální politika

V dotačním období 2014-2020 navazuje dotační politika EU, potažmo ČR, na již schválený koncept z roku 2012. Byl předložen legislativní balík týkající se budoucnosti regionální politiky v letech 2014-2020. Balík obsahuje 8 návrhů nařízení, která upravují a revidují všech 5 fondů a nástroje, které EU v oblasti regionální politiky využívá. Mezi základní cíle regionální politiky patří rozvoj regionů zaměřený na jejich […]

Více

EUROSTARS

EUROSTARS

Tento týden ve čtvrtek 11. 9. 2014 je uzávěrka podávání žádostí na evropský program výzkumu a vývoje EUROSTAR 2 – dvanáctá výzva. Jedná se o program financovaný přímo z rozpočtu Evropského společenství, který je zaměřený na podporu výzkumu a vývoje malých a středních podniků. Žádat o dotaci mohou firmy výrobní a servisní, které provádějí vlastní výzkumnou […]

Více

Na zlepšení životního prostředí půjde dalších 300 milionů korun

Na zlepšení životního prostředí půjde dalších 300 milionů korun

V posledním půlroce je znát úsilí vedení Ministerstva životního prostředí společně se SFŽP o minimalizaci ztráty finančních prostředků v programovém období 2007-2013. Vedle vypsání rychloobrátkových výzev v průběhu prvního pololetí letošního roku a jejich zrychleného vyhodnocení přistoupilo MŽP s Fondem i k přesunutí nedočerpaných financí mezi některými prioritními osami. Např. finance původně určené na podporu […]

Více