K dotacím v průmyslu v I. čtvrtletí 2015

K dotacím v průmyslu v I. čtvrtletí 2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejní texty výzev jednotlivých programů Dle našich informací zveřejní MPO ČR již v I. čtvrtletí 2015 texty výzev jednotlivých programů, k podávání žádostí o dotace. Jde zejména o dotace na nákup strojů a zařízení, na zateplování a úspory energií a výzkum a vývoj. V návaznosti budou stanoveny termíny k předkládání žádostí […]

Více

Program EPSILON – výsledky první veřejné soutěže

Program EPSILON – výsledky první veřejné soutěže

Program EPSILON Ke konci tohoto roku by Technologická agentura měla zveřejnit výsledky první veřejné soutěže programu EPSILON. Tento program navazuje na program ALFA a je určen především na financování podnikového výzkumu a vývoje ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (např. vysoké školy) v oblastech znalostní ekonomika, energetika a materiály a životní prostředí. Mezi způsobilé náklady patří […]

Více

Nové informace k dotacím v průmyslu

Nové informace k dotacím v průmyslu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) V těchto dnech zveřejnilo MPO ČR na internetu poslední verzi Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jde o dokument, kde byly zapracovány všechny připomínky EU.. Znamená to, že toto znění lze považovat za definitivní a bude se z něj vycházet při přípravě konkrétních výzev k podávání žádostí o dotace. […]

Více