Příprava na strukturální fondy 2014-2020

Příprava na strukturální fondy 2014-2020

Vláda svým usnesením ze dne 14. července 2014 č. 581 schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Tento operační program je základním programovým dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programovém období kohezní politiky EU 2014-2020. Operační program se po jeho schválení ze strany […]

Více

OPŽP – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

OPŽP – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Hlavním cílem nového operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 (OPŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Na základě analýz dosavadního vývoje a současného stavu byly stanoveny priority v rámci PO 1: Zlepšování […]

Více

Regenerace a rekonstrukce brownfieldů

Regenerace a rekonstrukce brownfieldů

I v novém programovacím období se počítá s podporou regenerace brownfieldů, jedná se zejména o modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících a energeticky náročných objektů. Malé a střední firmy budou moci získat dotaci na rekonstrukci stávajících objektů pro své výrobní aktivity, a to v rámci programu OPIK, který je řízen Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tento program navazuje na […]

Více