Benchmarking – nástroj strategického managementu

Benchmarking – nástroj strategického managementu

Společnost Direkta Group s.r.o. v rámci rozšiřování služeb nabízí zajištění benchmarkingu. Jde o metodu hodnocení podniků a hlavně způsob srovnání pozice podniku s dalšími firmami ve stejném oboru na základě údajů získaných např. z rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Benchmarking může sloužit jako podklad pro stanovení cílů, strategické plánování či nalezení silných a slabých […]

Více

Žádosti o dotace již koncem roku!

Žádosti o dotace již koncem roku!

Agentura Czechinvest zveřejnila připravovaný obsah nového programu dotací pro období 2014-2020 v průmyslu (OP PIK). Z části navazuje na známé dotační programy Inovace, Potenciál, Marketing, Nemovitosti, Školící střediska, Ekoenergie a ICT a strategické služby. Umožňuje mimo jiné zejména nové dotace v oblasti úspor energií a tepla a zpracování druhotných surovin. Jsou tak vytvořeny podmínky pro […]

Více

Příprava strukturálních fondů finišuje

Příprava strukturálních fondů finišuje

V těchto dnech schválila česká vláda návrh dokumentů, podle kterých bude v následujícím období 2014 – 2020 probíhat čerpání dotací ze strukturálních fondů. Tento návrh byl zaslán do Bruselu Evropské komisi k definitivnímu schválení. Schválení se předpokládá v září, následně bude moci dojít k vyhlášení prvních výzev pro podávání projektů.  V tomto novém plánovacím období […]

Více

Nové dotace na zateplování pro podnikatelské subjekty

Nové dotace na zateplování pro podnikatelské subjekty

V tomto období vrcholí jednání s EU o nových dotačních programech.  Česká republika plánuje pokračování dotačního  programu na zateplování podnikatelských nemovitostí. Program doposud umožňoval mimo jiné zateplení obvodových plášťů a střechy, výměnu osvětlení a vytápění včetně regulace. Z dostupných informací je zřejmé, že by mohla být dotována i zařízení jako tepelná čerpadla, solární panely apod. Řada firem již […]

Více

MŠMT – Dotace pro ZŠ a MŠ

MŠMT – Dotace pro ZŠ a MŠ

DOTACE PRO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY Žádejte o dotace MŠMT z Fondu rozvoje výukových kapacit mateřských a základních škol. Na základě žádosti ministra financí ze dne 16. 6. 2014 o zřízení zvláštního fondu pro navýšení kapacit v základních a mateřských školách, je od 1. 7. 2014 vyhlášena výzva k předložení základních údajů o připravovaných projektových […]

Více

OPŽP – Protipovodňová opatření

OPŽP – Protipovodňová opatření

OPŽP – Omezování rizika povodní V roce 2014 – v průběhu měsíce července, bude probíhat vyhodnocování a následné schvalování Žádosti o poskytnutí dotace pro obce a města na omezování rizika povodní resp. protipovodňové opatření v rámci výzvy č. LVIII. Tento program podpory je součástí harmonogramu MŽP (OPŽP), kdy do roku 2012 bylo schváleno 376 žádostí […]

Více