Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uzavřelo tříleté vyjednávání s Evropskou komisí o Dohodě o partnerství, která vymezuje nastavení EU fondů pro programové období 2014-2020. Oficiální schválení Dohody o partnerství ze strany Evropské komise se uskutečnilo 26. srpna 2014. Současně začalo vyjednávání o jednotlivých operačních programech, které umožní čerpat prostředky ve výši cca 600 mld. Kč. První […]

Více

Dotace na zateplení firemních objektů v letech 2014-2020.

Dotace na zateplení firemních objektů v letech 2014-2020.

Jak vyplývá ze schválených dokumentů plánuje MPO ČR pokračovat v dotacích na zateplování podnikatelských objektů i v letech 2014 -2020. Navazuje tak na program, který byl realizován v letech 2017 – 2013 pod názvem Ekoenergie. Dotace je určena na stavební práce na vnějších pláštích budov, na střechách a případně na vnitřní tepelné isolace v budovách. […]

Více

Nový IROP – programová strategie 2014-2020

Nový IROP – programová strategie 2014-2020

Dotace pro veřejnou správu – tedy pro obce a města, jsou převážně čerpány z regionálních operačních programů. Pro období 2014-2020 je to jeden program s názvem Integrovaný Regionální Operační Program, tzv. IROP. Programová strategie na nové dotační období, je zaměřena především na posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel, s významným dopadem na vytvářený rozvoj území. Důležitým […]

Více