Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost

Česká ministerstva pokračují v přípravě dotačních titulů pro období let 2014 -2020. Jedním z prvních programů který je připraven k realizaci a schválení v EU je OP Zaměstnanost. MPSV uveřejnilo jiži harmonogram výzev pro tento Operační program. Žadateli o dotaci v tomto OP mohou být podnikatelské subjekty. Dotace je určena na vzdělávání vlastních zaměstnanců. Podnikatelé […]

Více

Nové informace k OP Zaměstnanost

Nové informace k OP Zaměstnanost

MPSV uveřejnilo harmonogram výzev pro OP Zaměstnanost. Podnikatelé budou mít možnost požádat o dotaci na vzdělávání vlastních zaměstnanců. Výzva bude zveřejněna v srpnu. Již nyní je ale vhodné zahájit přípravné kroky zájemců o takovou dotaci, zejména tvorbu obsahu vzdělávacího plánu. Pokud potřebujete poradit, neváhejte a kontaktujte nás na +420 284 007 815.

Více

Informační seminář k Operačnímu programu podnikání pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Informační seminář k Operačnímu programu podnikání pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo dne 16.4.2015 seminář k Operačnímu programu podnikání pro konkurenceschopnost (OPPIK). V tomto programu bude rozděleno celkem 4,331 mld. EUR, přičemž většina prostředků je určena malým a středním podnikům, které připravují své projekty mimo území hlavního města Prahy. Program OPPIK bude mít širší záběr – aplikovaný průmyslový výzkum a vývoj, širší […]

Více

Chcete v obci vybudovat multifunkční sportoviště s podporou dotací?

Chcete v obci vybudovat multifunkční sportoviště s podporou dotací?

V následujícím dotačním období již nebudou moct obce využít dotační podporu na zbudování multifunkčního sportoviště či dětského hřiště tak, jak byly doposud zvyklé. Nový Integrovaný Regionální Operační Program již nepočítá s tímto druhem podpory. Projekty na volnočasové aktivity občanů v obci mohou být uskutečněny pouze z výzev MAS, krajských dotací či ojediněle z Národních dotací, […]

Více

Premiér Sobotka vyzval k přípravě projektů

Premiér Sobotka vyzval k přípravě projektů

Podle informace, kterou přednesl premiér na tiskové konferenci by měl Evropský parlament schválit některé české operační programy do konce dubna tohoto roku. Teprve po jejich schválení může dojít k oficiálnímu vyhlášení programů, podle kterých se budou evropské dotace přídělovat až do roku 2020. Česká republika je tak poslední zemí, která ještě nemá žádný operační program […]

Více