Ministerstvo průmyslu vyhlásilo…

Ministerstvo průmyslu vyhlásilo…

Ministerstvo průmyslu vyhlásilo poslední výzvy k získání dotací Těsně před ukončením plánovacího období strukturálních fondů Evropské unie byly Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášeny poslední výzvy na získání dotací. Jedná se o tři dotační programy Rozvoj, Inovace a ICT a strategické služby. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední výzvy, jsou i termíny podání žádostí […]

Více