OPŽP – Protipovodňová opatření

OPŽP – Protipovodňová opatření

OPŽP – Omezování rizika povodní V roce 2014 – v průběhu měsíce července, bude probíhat vyhodnocování a následné schvalování Žádosti o poskytnutí dotace pro obce a města na omezování rizika povodní resp. protipovodňové opatření v rámci výzvy č. LVIII. Tento program podpory je součástí harmonogramu MŽP (OPŽP), kdy do roku 2012 bylo schváleno 376 žádostí […]

Více

Program Epsilon

Program Epsilon

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Technologická agentura ČR je státní organizací, která má za úkol přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu. V současné době je těsně před uzávěrkou Technologickou agenturou vyhlášený program Epsilon, který je určen na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění na trhu. Měly by být vybrány […]

Více

OPPI – Rozvoj

OPPI – Rozvoj

Probíhá příjem žádostí v programu OPPI – Rozvoj Pozor, již jen do 16. 7. 2014 bude probíhat příjem Registračních žádostí do programu ROZVOJ, kde mohou malé a střední podniky žádat o dotační podporu na nákup nových technologií. Cílem podpory je urychlit rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Výše dotace je stanovena na […]

Více

OPPI – POTENCIÁL

OPPI – POTENCIÁL

Vyhlášení termínu pro podávání registračních žádostí v rámci operačního programu OPPI – Potenciál Registrační žádosti je možné podávat od úterý 10. 6. 2014. Malé i velké firmy mohou žádat o dotace v rámci programu POTENCIÁL na vybudování či rozšíření vývojových center. Dotaci je možné použít na nákup vybavení pro výzkum, vývoj a inovace výrobků např. přístrojů, […]

Více

OPPI Rozvoj – Nová výzva

OPPI Rozvoj – Nová výzva

Nová výzva v programu OPPI – Rozvoj V tomto období očekáváme zveřejnění nové výzvy k podávání žádostí o dotace v programu Rozvoj. Jde o poslední výzvu v tomto programu, protože program v této podobě již končí. V období 2014-2020 se s touto podobou programu již nepočítá. Hlavními změnami oproti minulým rokům je podstatné rozšíření počtu okresů […]

Více

DOTACE – OPPI – ROZVOJ

DOTACE – OPPI – ROZVOJ

DOTACE – OPPI – ROZVOJ – nová výzva Byly uveřejněny podmínky pro podávání žádostí o dotaci z Programu ROZVOJ. Příjem žádostí: od 16. 6. 2014 Ukončení příjmu: 16. 7. 2014 Výše dotace pro firmy do 50 zaměstnanců: 45 % Minimální dotace: 1 mil. Kč Maximální dotace: 30 mil. Kč Realizace investice: do 31. 8. 2015. Dotace je […]

Více

Dotace pro firmy v Ústeckém a Moravskoslezském kraji

Dotace pro firmy v Ústeckém a Moravskoslezském kraji

Právě byla zveřejněna výzva pro podávání žádostí o dotaci pro firmy s investicí realizovanou v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji. Dotace je určena zejména na nákup strojů a informačních systémů. Výše dotace pro firmy do 50 zam. 90% uznatelných nákladů, pro firmy do 250 zam. 85%, nad 250 zam. 70% uznatelných nákladů. Dotace je vázána na nově […]

Více

Dotace pro firmy na výzkum a vývoj

Dotace pro firmy na výzkum a vývoj

Bude vyhlášen program EPSILON, který navazuje na program ALFA. Je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve firmách. Program bude vyhlášen Technologickou agenturou začátkem května 2014. Předpokládaná dotace 50-60 %. Příjemci podpory mohou být podniky bez rozdílu velikosti, výzkumné organizace (např. VŠ) z celé ČR. Způsobilé náklady: osobní náklady, služby, provozní náklady, […]

Více

DOTACE – MIMOŘÁDNÁ V PRŮMYSLU

DOTACE – MIMOŘÁDNÁ V PRŮMYSLU

Dle našich informací připravuje MPO další výzvu pro prodávání žádostí o dotace. Dotace je určena na nákup strojů a zařízení pro firmy do 250 zaměstnanců. Příjem žádostí očekáváme v květnu – červnu 2014. Bližší informace Vám rádi sdělíme. Pokud máte zájem, spojte se s námi na tel.: 284 007 815.

Více

DOTACE – PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

DOTACE – PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Byla zveřejněna výzva OPŽP Oblasti podpory: – 1.3.1. Omezování rizika povodní – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany – žadateli můžou být obce a města – pokud máte zájem se dozvědět více, kontaktujte nás

Více