EUROSTARS

EUROSTARS

Tento týden ve čtvrtek 11. 9. 2014 je uzávěrka podávání žádostí na evropský program výzkumu a vývoje EUROSTAR 2 – dvanáctá výzva. Jedná se o program financovaný přímo z rozpočtu Evropského společenství, který je zaměřený na podporu výzkumu a vývoje malých a středních podniků. Žádat o dotaci mohou firmy výrobní a servisní, které provádějí vlastní výzkumnou […]

Více

Na zlepšení životního prostředí půjde dalších 300 milionů korun

Na zlepšení životního prostředí půjde dalších 300 milionů korun

V posledním půlroce je znát úsilí vedení Ministerstva životního prostředí společně se SFŽP o minimalizaci ztráty finančních prostředků v programovém období 2007-2013. Vedle vypsání rychloobrátkových výzev v průběhu prvního pololetí letošního roku a jejich zrychleného vyhodnocení přistoupilo MŽP s Fondem i k přesunutí nedočerpaných financí mezi některými prioritními osami. Např. finance původně určené na podporu […]

Více

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uzavřelo tříleté vyjednávání s Evropskou komisí o Dohodě o partnerství, která vymezuje nastavení EU fondů pro programové období 2014-2020. Oficiální schválení Dohody o partnerství ze strany Evropské komise se uskutečnilo 26. srpna 2014. Současně začalo vyjednávání o jednotlivých operačních programech, které umožní čerpat prostředky ve výši cca 600 mld. Kč. První […]

Více

Dotace na zateplení firemních objektů v letech 2014-2020.

Dotace na zateplení firemních objektů v letech 2014-2020.

Jak vyplývá ze schválených dokumentů plánuje MPO ČR pokračovat v dotacích na zateplování podnikatelských objektů i v letech 2014 -2020. Navazuje tak na program, který byl realizován v letech 2017 – 2013 pod názvem Ekoenergie. Dotace je určena na stavební práce na vnějších pláštích budov, na střechách a případně na vnitřní tepelné isolace v budovách. […]

Více

Nový IROP – programová strategie 2014-2020

Nový IROP – programová strategie 2014-2020

Dotace pro veřejnou správu – tedy pro obce a města, jsou převážně čerpány z regionálních operačních programů. Pro období 2014-2020 je to jeden program s názvem Integrovaný Regionální Operační Program, tzv. IROP. Programová strategie na nové dotační období, je zaměřena především na posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel, s významným dopadem na vytvářený rozvoj území. Důležitým […]

Více

Benchmarking – nástroj strategického managementu

Benchmarking – nástroj strategického managementu

Společnost Direkta Group s.r.o. v rámci rozšiřování služeb nabízí zajištění benchmarkingu. Jde o metodu hodnocení podniků a hlavně způsob srovnání pozice podniku s dalšími firmami ve stejném oboru na základě údajů získaných např. z rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Benchmarking může sloužit jako podklad pro stanovení cílů, strategické plánování či nalezení silných a slabých […]

Více

Žádosti o dotace již koncem roku!

Žádosti o dotace již koncem roku!

Agentura Czechinvest zveřejnila připravovaný obsah nového programu dotací pro období 2014-2020 v průmyslu (OP PIK). Z části navazuje na známé dotační programy Inovace, Potenciál, Marketing, Nemovitosti, Školící střediska, Ekoenergie a ICT a strategické služby. Umožňuje mimo jiné zejména nové dotace v oblasti úspor energií a tepla a zpracování druhotných surovin. Jsou tak vytvořeny podmínky pro […]

Více

Příprava strukturálních fondů finišuje

Příprava strukturálních fondů finišuje

V těchto dnech schválila česká vláda návrh dokumentů, podle kterých bude v následujícím období 2014 – 2020 probíhat čerpání dotací ze strukturálních fondů. Tento návrh byl zaslán do Bruselu Evropské komisi k definitivnímu schválení. Schválení se předpokládá v září, následně bude moci dojít k vyhlášení prvních výzev pro podávání projektů.  V tomto novém plánovacím období […]

Více

Nové dotace na zateplování pro podnikatelské subjekty

Nové dotace na zateplování pro podnikatelské subjekty

V tomto období vrcholí jednání s EU o nových dotačních programech.  Česká republika plánuje pokračování dotačního  programu na zateplování podnikatelských nemovitostí. Program doposud umožňoval mimo jiné zateplení obvodových plášťů a střechy, výměnu osvětlení a vytápění včetně regulace. Z dostupných informací je zřejmé, že by mohla být dotována i zařízení jako tepelná čerpadla, solární panely apod. Řada firem již […]

Více

MŠMT – Dotace pro ZŠ a MŠ

MŠMT – Dotace pro ZŠ a MŠ

DOTACE PRO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY Žádejte o dotace MŠMT z Fondu rozvoje výukových kapacit mateřských a základních škol. Na základě žádosti ministra financí ze dne 16. 6. 2014 o zřízení zvláštního fondu pro navýšení kapacit v základních a mateřských školách, je od 1. 7. 2014 vyhlášena výzva k předložení základních údajů o připravovaných projektových […]

Více