Podávání žádostí o dotace ze Strukturálních fondů se blíží

Podávání žádostí o dotace ze Strukturálních fondů se blíží

V současném období se již připravují podmínky pro příjem žádostí o dotace v novém plánovacím období 2014-2020. Systém v průmyslu by měl být podobný jako v minulém období, tj. dvoufázový systém příjmu žádostí. Obecné podmínky by měli také zůstat stejné a to zejména podmínka dvou uzavřených daňových období u většiny žádostí o dotaci. Zvažuje se […]

Více

Poslední výzva z končícího Operačního programu Životní prostředí 2007-2013

Poslední výzva z končícího Operačního programu Životní prostředí 2007-2013

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Výzva je zacílena na projekty s velmi krátkou dobou realizace s ohledem na ukončení programu koncem roku 2015. Jedná se o poslední výzvu z končícího Operačního programu životní prostředí […]

Více

Předběžný harmonogram dotačních výzev v průmyslu.

Předběžný harmonogram dotačních výzev v průmyslu.

Agentura Czechinvest zveřejnila předběžný harmonogram zveřejňování výzev k podávání žádostí o dotace. Březen 2015 – programy Inovace, Potenciál, Aplikace, Technologie, Nemovitosti. Duben 2015 – programy Úspory energií, ICT a služby. V této souvislosti jsme zahájili proces individuálních konzultací k přípravě zpracovávání žádostí o dotaci. V případě potřeby více informací neváhejte a volejte na tel: +420 284 007 […]

Více

Harmonogram výzev pro průmysl

Harmonogram výzev pro průmysl

Dovolujeme si Vás upozornit že agentura Czechinvest zveřejnila harmonogram výzev k předkládání žádostí o dotace. Prvé výzvy budou zveřejněny v měsíci březnu 2015.  V případě více informací neváhejte a volejte na tel: +420 284 007 815. 

Více

Dotace pro obce – IROP 2014-2020

Dotace pro obce – IROP 2014-2020

Dotace pro obce na opravu či rekonstrukci místních komunikací v roce 2015 pravděpodobně nebudou Díky predikci výzev ze všech evropských programů již víme, jaké výzvy máme s největší pravděpodobností do konce roku 2015 pro municipality očekávat. V roce 2015 zřejmě nebudou vyhlášeny tolik očekávané dotace na opravu chodníků, místních komunikací a veřejného osvětlení. Je tedy […]

Více

Program na podporu inovativních investic podniků

Program na podporu inovativních investic podniků

OPPIK 2014-2020 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR byl vydán harmonogram vyhlašování výzev podle nového Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) pro následující programové období 2014 – 2020. Podle tohoto dokumentu bude první výzva programu Inovace vyhlášena již v březnu tohoto roku. Program Inovace bude na rozdíl od minulého období určen především malým a […]

Více

OP ŽP 2014-2020

OP ŽP 2014-2020

Připravované výzvy OP ŽP pro rok 2015 V tuto chvíli je k dispozici plné znění sedmé verze Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro programové období 2014-2020. Tato verze je připravena ke schválení EK. Současně s uveřejněním tohoto dokumentu byl schválen i předběžný harmonogram výzev pro OPŽP na rok 2015. Hlavním cílem OP ŽP 2014-2020 je […]

Více

K dotacím v průmyslu v I. čtvrtletí 2015

K dotacím v průmyslu v I. čtvrtletí 2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejní texty výzev jednotlivých programů Dle našich informací zveřejní MPO ČR již v I. čtvrtletí 2015 texty výzev jednotlivých programů, k podávání žádostí o dotace. Jde zejména o dotace na nákup strojů a zařízení, na zateplování a úspory energií a výzkum a vývoj. V návaznosti budou stanoveny termíny k předkládání žádostí […]

Více

Program EPSILON – výsledky první veřejné soutěže

Program EPSILON – výsledky první veřejné soutěže

Program EPSILON Ke konci tohoto roku by Technologická agentura měla zveřejnit výsledky první veřejné soutěže programu EPSILON. Tento program navazuje na program ALFA a je určen především na financování podnikového výzkumu a vývoje ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (např. vysoké školy) v oblastech znalostní ekonomika, energetika a materiály a životní prostředí. Mezi způsobilé náklady patří […]

Více

Nové informace k dotacím v průmyslu

Nové informace k dotacím v průmyslu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) V těchto dnech zveřejnilo MPO ČR na internetu poslední verzi Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jde o dokument, kde byly zapracovány všechny připomínky EU.. Znamená to, že toto znění lze považovat za definitivní a bude se z něj vycházet při přípravě konkrétních výzev k podávání žádostí o dotace. […]

Více