Nové dotace se blíží

Nové dotace se blíží

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) Blíží se konec roku a s ním i uzavření jednání s Evropskou komisí o podobě nových operačních programů a nových dotací. V případě Ministerstva průmyslu a obchodu se jedná o Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (zkráceně OP IK). Probíhá poslední dolaďování textu programu podle připomínek Evropské komise a […]

Více

Příprava dotačních Žádostí – obce

Příprava dotačních Žádostí – obce

Dotační období 2014-2020 V tuto chvíli již zahajujeme přípravy projektových dokumentací pro Žádosti o dotaci určené obcím v další programovém období 2014-2020. . Některé výzvy jsou již v předstihu prezentovány a jen se očekává termín jejich vypsání. U dotačních Žádostí, u kterých je nutná dlouhodobá příprava spojená s vyřízením všech požadovaných odborných stanovisek a příloh, […]

Více

Dotace pro obce, města a kraje

Dotace pro obce, města a kraje

Dotační období 2014-2020 V dotačním období 2014-2020 mohou dotaci získat obce, města i kraje a jejich organizační složky. Veřejná správa a samospráva budou moci čerpat dotace jak z národních zdrojů, tak ze strukturálních fondů EU. Strukturální fondy posouvají vyhlášení výzev až na polovinu roku 2015. Nejen z tohoto důvodu jsou vyhlašovány aktuální výzvy pro obce, města […]

Více

Příprava na strukturální fondy 2014-2020

Příprava na strukturální fondy 2014-2020

Vláda svým usnesením ze dne 14. července 2014 č. 581 schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Tento operační program je základním programovým dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programovém období kohezní politiky EU 2014-2020. Operační program se po jeho schválení ze strany […]

Více

OPŽP – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

OPŽP – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Hlavním cílem nového operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 (OPŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Na základě analýz dosavadního vývoje a současného stavu byly stanoveny priority v rámci PO 1: Zlepšování […]

Více

Regenerace a rekonstrukce brownfieldů

Regenerace a rekonstrukce brownfieldů

I v novém programovacím období se počítá s podporou regenerace brownfieldů, jedná se zejména o modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících a energeticky náročných objektů. Malé a střední firmy budou moci získat dotaci na rekonstrukci stávajících objektů pro své výrobní aktivity, a to v rámci programu OPIK, který je řízen Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tento program navazuje na […]

Více

Dotace přejí připraveným – nové dotace v průmyslu se již blíží

Dotace přejí připraveným – nové dotace v průmyslu se již blíží

Ministerstvo průmyslu ČR již dále postoupilo ve vyjednávání nových dotačních programů s EU. Jednou z nejvýznamnějších priorit do roku 2020 jsou investice do snižování energetické náročnosti podnikatelských nemovitostí. Jedná se konkrétně například o zateplování obvodových plášťů a střech, změny ve vytápění a regulaci, úspory v osvětlení apod. Dle informací agentury Czechinvest budou již od počátku […]

Více

Nové dotační období a regionální politika

Nové dotační období a regionální politika

V dotačním období 2014-2020 navazuje dotační politika EU, potažmo ČR, na již schválený koncept z roku 2012. Byl předložen legislativní balík týkající se budoucnosti regionální politiky v letech 2014-2020. Balík obsahuje 8 návrhů nařízení, která upravují a revidují všech 5 fondů a nástroje, které EU v oblasti regionální politiky využívá. Mezi základní cíle regionální politiky patří rozvoj regionů zaměřený na jejich […]

Více

EUROSTARS

EUROSTARS

Tento týden ve čtvrtek 11. 9. 2014 je uzávěrka podávání žádostí na evropský program výzkumu a vývoje EUROSTAR 2 – dvanáctá výzva. Jedná se o program financovaný přímo z rozpočtu Evropského společenství, který je zaměřený na podporu výzkumu a vývoje malých a středních podniků. Žádat o dotaci mohou firmy výrobní a servisní, které provádějí vlastní výzkumnou […]

Více

Na zlepšení životního prostředí půjde dalších 300 milionů korun

Na zlepšení životního prostředí půjde dalších 300 milionů korun

V posledním půlroce je znát úsilí vedení Ministerstva životního prostředí společně se SFŽP o minimalizaci ztráty finančních prostředků v programovém období 2007-2013. Vedle vypsání rychloobrátkových výzev v průběhu prvního pololetí letošního roku a jejich zrychleného vyhodnocení přistoupilo MŽP s Fondem i k přesunutí nedočerpaných financí mezi některými prioritními osami. Např. finance původně určené na podporu […]

Více